Henk Smit, oprichter en inspirator van Driekant Ambachtscentrum in Zutphen. Inmiddels een bekende plek in Zutphen waar naast het bakken en verkopen van biologisch brood en banket, vooral mensen die buitengesloten dreigen te worden, een werk en leer plek worden aangeboden.

Henk is in 1952 geboren in een bakkersnest in Kinderdijk, waar hij aanvankelijk niet in de rij stond om als 3e generatie bakker door het leven te gaan. Het kunstenaarschap trok hem meer. Creëren in een vrije wereld!

Door het zien en bewustwording van de mistanden in de wereld van honger en uitsluiting, koos hij om het bakkersambacht te gebruiken en in zijn ondernemerschap te werken aan sociaal maatschappelijke doelen. Zo startte hij 45 jaar geleden (1976) als pionier een biologische zuurdesem bakkerij en vormde een werkgemeenschap waarin menselijke gelijkwaardigheid centraal stond.

Henk heeft het ondernemershap in eerste plaats ingezet om een onafhankelijk bestaansrecht voor hemzelf en zijn gezin te waarborgen en het was altijd gekoppeld aan een hoger gelegen doel.

Nu hij zijn bedrijvigheid voor het belangrijkste deel heeft overgedragen aan de jongere generatie stelt hij zijn praktijk ervaringen en opgedane kennis beschikbaar voor andere ondernemingen, organisaties of studenten.

Bekenden en onbekenden, jullie zijn welkom voor een kop koffie of thee op ‘Kaap aan de Waal’ zoals ik mijn nieuwe huiskamer heb genoemd.

Henk Smit